TIỆN ÍCH - TRA CỨU

ĐỒNG HỒ TỰ CHẾ

ÂM LỊCH

NỘI DUNG CHÍNH DIỄN ĐÀN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • (Lê Kim Tường)

ĐIỀU TRA Ý KIẾN

Bạn thấy trang này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Ý kiến khác

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20289671.jpg 1242013SVTN1.jpg Cdsp1.gif Book11.jpg ONLINE.gif Vi_rut_pha_may_tinh_nhu_the_nao.swf LichsuVN.jpg Khonggicothethaytheem.mp3 Bay_giua_ngan_ha.swf Dong_song_que_anh_que_em.swf Flash_nen_181.swf Ok.flv Qua_tang_chuc_mung_nam_moi.swf MUNG_XUAN_TAN_MAO.swf Mot_khuc_tam1.swf Chuc_mung_nam_moi.swf Flas_mung_xuan_2011.swf Happy_new_yeardot_phao.swf CLICK_DE_THAY_DIEU_UOC_TRONG_NAM_MOI.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Unit 13. The 22nd Sea Games

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: St
  Người gửi: Trần Viết Hiền (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:22' 26-03-2010
  Dung lượng: 3.5 MB
  Số lượt tải: 71
  Số lượt thích: 0 người
  1
  put
  2
  3
  put
  make
  4
  hold
  5
  6
  7
  perform
  award
  awarded
  Game : Palmenism
  performed
  8
  write
  9
  10
  held
  11
  made
  12
  wrote
  13
  decorate
  decorated
  14
  *Thank you. Good bye*
  Le Quy Don secondary school
  Teacher:Ho Thanh Thuy
  Wellcome to our English class
  Unit13: Festivals
  Lesson 5. Language focus
  S + am / is/ are + PP + (by + O).
  S + was/were + PP + (by + O).
  A. Grammar notes:
  I. Passive forms:
  1. Passive in simple present ( bÞ ®éng ë hiÖn t¹i đơn )
  2. Passive in past ( bÞ ®éng ë qu¸ khø )
  Ex (ac.).She plays tennis everyday.
  (ps).Tennis is played by her everyday.
  (S)
  (Obj)
  (V)
  (Obj)
  (S)
  be + PP(V-ed)
  by
  Ex.(ac). Nam opened the doors.
  (Ps). The doors were opened by him.
  Form:
  Form:
  Unit13: Festivals
  Lesson 5. Language focus
  S + will + be + PP + (by + O).
  4. Passive in present perfect ( bÞ ®éng ë hiÖn t¹i hoµn thµnh )
  3. Passive in simple future ( bÞ ®éng ë t­¬ng lai )
  S + has / have + been + P2 (by + O).
  We will hold a flower festival in DaLat next year.
  =>A flower festival will be held in Dalat next year.
  I have visited my friends in Hanoi.
  =>My friends have been visited (by me) in Hanoi.
  Choose the correct answer
  1.Christmas songs ...............for people hundreds years ago.
  2. Monthly, letters .........all over the world.
  3. They ...........gold medals many times.
  4. A new train.........in 4 months.
  5. Christmas tree........in the early 1500s in Riga.
  6. Would you like to join us ? a big party ...........
  A. was performed
  B. is performed
  C. will be performed
  A. were written
  B. are written
  C. have been written
  A. were awarded
  B. are awarded
  C. have been awarded
  A. will be made
  B. is made
  C. was made
  A. was decorated
  B. is decorated
  C. has been decorated
  A. will be held
  B. was held
  C. is held
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  II. Activity 2 : Compound noun
  It’s a rice-cooking contest
  noun – Ving + noun
  Compound noun / compound word
  Bổ nghĩa cho danh từ chính
  English
  Math
  History
  Literature
  Geography
  Biology
  Chinese
  Music
  b ?
  It’s a bull - fighting festival.
  C ?
  It’s a car – making industry.
  D ?
  It’s a flower- arranging contest.
  E ?
  It’s a rice – exporting country
  a ?
  It’s a fire-making contest.
  f ?
  It’s a clothes – washing machine.
  Lucky !
  Lucky !
  I am a student
  He said he was a student
  Câu nói trực tiếp
  Câu nói gián tiếp
  ( câu trần thuật )
  Nam
  Mai
  John
  Câu nói trực tiếp
  Câu nói gián tiếp ( câu trần thuật )
  Hiện tại
  Quá khứ
  Can
  Could
  must
  have to / has to
  I can fix the faucets
  The pipes are broken
  New pipes are expensive
  You must pay me now
  He said he could fix the faucets
  He said the pipes were broken
  He said new pipes were expensive.
  He said I have to pay him
   
  Gửi ý kiến