TIỆN ÍCH - TRA CỨU

ĐỒNG HỒ TỰ CHẾ

ÂM LỊCH

NỘI DUNG CHÍNH DIỄN ĐÀN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • (Lê Kim Tường)

ĐIỀU TRA Ý KIẾN

Bạn thấy trang này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Ý kiến khác

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20289671.jpg 1242013SVTN1.jpg Cdsp1.gif Book11.jpg ONLINE.gif Vi_rut_pha_may_tinh_nhu_the_nao.swf LichsuVN.jpg Khonggicothethaytheem.mp3 Bay_giua_ngan_ha.swf Dong_song_que_anh_que_em.swf Flash_nen_181.swf Ok.flv Qua_tang_chuc_mung_nam_moi.swf MUNG_XUAN_TAN_MAO.swf Mot_khuc_tam1.swf Chuc_mung_nam_moi.swf Flas_mung_xuan_2011.swf Happy_new_yeardot_phao.swf CLICK_DE_THAY_DIEU_UOC_TRONG_NAM_MOI.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đề và ĐA HSG T-Anh 12( 2009-2010)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Kim Tường (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:29' 03-11-2009
  Dung lượng: 86.5 KB
  Số lượt tải: 445
  Số lượt thích: 0 người
  Sở GD & ĐT Thanh Hoá Đề THI HọC SINH GIỏI NĂM HọC 2009 - 2010
  Trường THPT Cẩm thủy 1 Môn thi: tiếng anh – khối 12
  ( Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề )

  Họ và tên thí sinh: .................................................................................................. Số báo danh: ..............................................
  Câu 1: a. Chọn một từ có phần gạch dưới có cách phát âm khác với những từ còn lại.
  1. A. enough B. account C. ground D. outwit
  2. A. phoned B. called C. cooked D. climbed
  3. A. can B. cell C. call D. cold
  4. A. enough B. courage C. encounter D. nourish
  5. A. machine B. cheap C. teacher D. child
  b. Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong mỗi câu.
  6. A. reduce B. offer C. apply D. persuade
  7. A. inventor B. physicist C. president D. property
  8. A. potential B. volunteer C. understand D. commend 9. A. congratulate B. development C. preferential D. servative 10. A. economy B. communicate C. unemployment D. particular
  Câu 2: Tìm một lỗi sai trong mỗi câu sau đây và sửa chúng thành đúng:
  1. It was him who came running into the classrom with the news.
  2. Our Spanish professor would like us spending more time in the laboratory practising our pronunciation.
  3. We got used to cook our food when we had to live alone.
  4. Even though she looks very young, she is twice older than my twenty year old sister.
  5. Sam used to living in Oklahoma,but his company had him transfer to a better position in UK.
  6. The price of crude oil used to be a great deal lower than now, wasn’t it ?
  7. Mr Peter used to think of him as the only president of the company.
  8. Janet finally used to cooking on an electric stove after having a gas one for so long.
  Câu 3: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
  1. I don’t see any _______ in arriving early at the theater if the show doesn’t start until 9 o’clock.
   A. cause   B. reason  C. aim   D. point
  2. The new manager’s office has _______ new equipment.
   A. many    B. a lot of   C. some of   D. a few
  3. I don’t _______ to change my job because I like it.
  A. risk   B. intend    C. persist   D. insist
  4. You thought I did wrong but the result _______ my action.
   A. agreed    B. approved    C. proved    D. justified
  5. Thomas has a garden which is _______ mine.
   A. double as large   B. semi-larger than   C. twice as large as   D. as two-time as large
  6. _ “What do you think of the film we’ve watched?”          _ “____________”
   A. It’s a breeze!  B. No kidding!   C. I’ve seen better.   D. None of your business!
  7. In 1870, _______, John D. Rockefeller and others created the Standard Oil Company.
   A. that oil prices fluctuated   B. despite fluctuating oil prices  C. but the oil prices fluctuated   D. oil prices were fluctuating
  8. ______ to school by bus.
   A. Many a student goes   B. Many the students go 
   C. Many of students go   D. Much student goes
  9. Careless driving also accounts ______ the increasing number of traffic accidents.
   A. on     B. into   C. for   D. with
  10. ______ is not clear to researchers.
   A. Why dinosaurs having become extinct   B. Why dinosaurs became extinct   C. Did dinosaurs become extinct   D. Dinosaurs became extinct
  11. By the time we get out of this traffic jam, all the guests _______ home.
   A.
   
  Gửi ý kiến