TIỆN ÍCH - TRA CỨU

ĐỒNG HỒ TỰ CHẾ

ÂM LỊCH

NỘI DUNG CHÍNH DIỄN ĐÀN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • (Lê Kim Tường)

ĐIỀU TRA Ý KIẾN

Bạn thấy trang này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Ý kiến khác

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20289671.jpg 1242013SVTN1.jpg Cdsp1.gif Book11.jpg ONLINE.gif Vi_rut_pha_may_tinh_nhu_the_nao.swf LichsuVN.jpg Khonggicothethaytheem.mp3 Bay_giua_ngan_ha.swf Dong_song_que_anh_que_em.swf Flash_nen_181.swf Ok.flv Qua_tang_chuc_mung_nam_moi.swf MUNG_XUAN_TAN_MAO.swf Mot_khuc_tam1.swf Chuc_mung_nam_moi.swf Flas_mung_xuan_2011.swf Happy_new_yeardot_phao.swf CLICK_DE_THAY_DIEU_UOC_TRONG_NAM_MOI.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > Các chuyên đề Tiếng Anh >

  Much, many, lot of, a lot of và các cách dùng đặc biệt

  much-many1 Much & many

  Many hoặc much thường đứng trước danh từ. Many đi với danh từ đếm được và much đi với danh từ không đếm được

  She didn’t eat much breakfast.
  (Cô ta không ăn sáng nhiều)
  There aren’t many large glasses left.
  (Không còn lại nhiều cốc lớn)

  Tuy nhiên much of có thể đi với tên người và tên địa danh

  I have seen too much of Howard recently.
  (Gần đây tôi hay gặp Howard)
  Not much of Denmark is hilly.
  (Đan mạch không có mấy đồi núi)

  Many/much of + determiner (a, the, this, my... ) + noun

  You can’t see much of a country in a week.
  (Anh không thể biết nhiều về một nước trong vòng một tuần đâu.)
  I won’t pass the exam. I have missed many of my lessons.
  (Tôi sẽ không thoát được kỳ thi này mất, tôi bỏ quá nhiều bài.)

  Many và much dùng nhiều trong câu phủ định câu nghi vấn, trong câu khẳng định có thể dùng các loại từ khác như plenty of, a lot, lots of... để thay thế. 

  How much money have you got? I’ve got plenty.
  He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

  Tuy vậy trong tiếng Anh, much và many vẫn được dùng bình thường trong câu khẳng định.

  Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of many economists.

  Much dùng như một phó từ (much đứng trước động từ nhưng đứng sau very và sau cấu trúc phủ định của câu): 

  I don’t travel much these days. (much = very often)
  I much appreciate your help. (much=highly)
  We very much prefer the country to the town.
  Janet much enjoyed her stay with your family.

  Much too much / many so many (để nhấn mạnh) dùng độc lập sau mệnh đề chính, trước danh từ mà nó bổ ngữ. 

  The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300,000, much too much for most business.

  Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu. 

  Many a strong man has disheartened before such a challenge.
  (Biết bao chàng trai tráng kiện đã nản lòng trước một thử thách như vậy)
  I have been to the top of the Effeil tower many a time.

  Many’s the + {smt that / sbody who} + singular verb 

  Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities and colleges under the pressure of money.
  (Biết bao nhiêu sinh viên đã không thể theo học các trường ĐH và CĐ do thiếu tiền)
  Many’s the promise that has been broken.
  (Biết bao nhiêu lời hứa đã bị phản bội)

  2 Phân biệt alot/ lots of/ plenty/ a great deal với many/ much

  Các thành ngữ trên đều có nghĩa tương đương với much/ many (nhiều) và most (đa phần).

  A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal). 

  • Không có khác nhau gì mấy giữa a lot of và lots of. Chủ ngữ chính sau hai thành ngữ này sẽ quyết định việc chia động từ
  a lot of
  lots of 
  |   uncountable noun + singular verb
  |   plural noun + plural verb
  A lot of time is needed to learn a language.
  Lots of us think it’s time for an election.
  • Plenty of được dùng phổ biến trong informal English. 
           Don’t rush, there’s plenty of time.
           Plenty of shops take checks.
  • A large a mount of = a great deal of + non-count noun (formal English) 
           I have thrown a large amount of old clothing.
           Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East.
  • A lot và a great deal có thể được dùng làm phó từ và vị trí của nó là ở cuối câu
           On holiday we walk and swim a lot.
           The gorvernment seems to change its mind a great deal.
  3 More & most
  • More + noun/noun phrase: dùng như một định ngữ 
           We
   need more time.
           More university students are having to borrow money these day.
  • More + of + personal/geographic names 
           It would be nice to see more of Ray and Barbara.
           (Rất hay khi được gặp Ray và Barbara thường xuyên hơn.)
           Five hundred years ago, much more of Britain was covered with trees.
           (500 năm trước đây, đa phần nước Anh phủ nhiều rừng hơn bây giờ nhiều)
  • More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them...) 
           He is more of a fool than I thought. 
           (Nó là một thằng ngu hơn tôi tưởng nhiều)
           Three more of the missing climbers have been found. 
           Could I have some more of that smoked fish.
           I don’t think any more of them want to come. 
  • One more/ two more... + noun/ noun phrase 
           There is just
   one more river to cross.
  • Nhưng phải dùng cardinal number (số đếm) + noun + more (Five dollars more) nếu more mang nghĩa thêm nữa. 
           He has contributed $50, and now he wants to contribute $50 more.
  • Most + noun = Đa phần, đa số 
           Most cheese is made from cow’s milk.
           Most Swiss people understand French.
  • Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, him...) = Hầu hết... 
           He has eaten 2 pizzas and most of a cold chicken.
           Most of my friends live abroad.
           She has eaten most of that cake.
           Most of us thought he was wrong. 
  • Most cũng được dùng thay cho một danh từ, nếu ở trên, danh từ hoặc chủ ngữ đó đã được nhắc đến. 
           Some people had difficulty with the lecture, but most understood.
           Ann and Robby found a lot of blackberries, but Susan found the most.
  • Most + adjective khi mang nghĩa very (không phổ biến) 
   That is most kind of you.
   Thank
   you for a most interesting afternoon.
  4. Long & (for) a long time
  • Long được dùng trong câu hỏi câu phủ định
           Have
   you been waiting long?
           It does not take long to get to her house.
           She seldom stays long.
  • (for) a long time dùng trong câu khẳng định 
           I waited for a long time, but she didn’t arrive.
           It takes a long time to get to her house.
  • Long cũng được dùng trong câu khẳng định khi đi với: too, enough, as, so 
           The meeting went on much too long.
           I have been working here long enough. It’s time to get a new job.
          
   You can stay as long as you want.
           Sorry! I took so long.
  • Long before (lâu trước khi)/ long after (mãi sau khi)/ long ago (cách đây đã lâu) 
           We used to live in Paris, but that was long before
   you were born.
           Long after the accident he used to dream that he was dying.
           Long ago, in a distant country, there lived a beautiful princess.
  • Long mang vai trò phó từ phải đặt sau trợ động từ, trước động từ chính: 
           This is a problem that has long been recognized.
  • All (day/ night/ week/ year) long = suốt cả... 
           She sits dreaming all day long
           (Cô ta ngồi mơ mộng suốt cả ngày). 
  • Before + long = Ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa 
           I will be back before long 
           (Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ).
  • Trong câu phủ định for a long time (đã lâu, trong một thời gian dài) khác với for long (ngắn, không dài, chốc lát) 
           She didn’t speak for long. 
           (She only spoke for a short time)
           She didn’t speak for a long time. 
           (She was silent for a long time)

  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Kim Tường @ 20:47 15/07/2009
  Số lượt xem: 2654
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến