TIỆN ÍCH - TRA CỨU

ĐỒNG HỒ TỰ CHẾ

ÂM LỊCH

NỘI DUNG CHÍNH DIỄN ĐÀN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • (Lê Kim Tường)

ĐIỀU TRA Ý KIẾN

Bạn thấy trang này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Ý kiến khác

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20289671.jpg 1242013SVTN1.jpg Cdsp1.gif Book11.jpg ONLINE.gif Vi_rut_pha_may_tinh_nhu_the_nao.swf LichsuVN.jpg Khonggicothethaytheem.mp3 Bay_giua_ngan_ha.swf Dong_song_que_anh_que_em.swf Flash_nen_181.swf Ok.flv Qua_tang_chuc_mung_nam_moi.swf MUNG_XUAN_TAN_MAO.swf Mot_khuc_tam1.swf Chuc_mung_nam_moi.swf Flas_mung_xuan_2011.swf Happy_new_yeardot_phao.swf CLICK_DE_THAY_DIEU_UOC_TRONG_NAM_MOI.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > Các chuyên đề Tiếng Anh >

  Một số động từ đặc biệt (need, dare, be, get)

  needdare1. Need 1.1 Need dùng như một động từ thường:

  a) Động từ đi sau need chỉ ở dạng nguyên thể khi chủ ngữ là một vật thể sống:

  My friend needs to learn Spanish.
  He will
  need to drive alone tonight.
  John
  needs to paint his house.

  b) Động từ đi sau need phải ở dạng verb-ing hoặc dạng bị động nếu chủ ngữ không phải là vật thể sống.

  The grass needs cutting          

  OR The grass needs to be cut.
  The telivision
  needs repairing   OR The TV needs to be repaired.
  Your thesis
  needs rewriting       OR Your thesis needs to be rewritten.
  Chú ý:

  need + noun = to be in need of + noun

  Jill is in need of money. = Jill needs money.
  The roof is in
  need of repair. = The roof needs repairing.

  Want và Require cũng đôi khi được dùng theo mẫu câu này nhưng không phổ biến:   Your hair wants cutting
  All cars require servicing regularly
   

  1.2 Need dùng như một trợ động từChỉ dùng ở thể nghi vấn hoặc phủ định thời hiện tại. Ngôi thứ ba số ít không có "s" tận cùng. Không dùng với trợ động từ to do. Sau need (trợ động từ) là một động từ bỏ to:
          We needn't reserve seats - there will be plenty of rooms.
         
  Need I fill out the form?
  ·        

  Thường dùng sau các từ như if/ whether/ only/ scarcely/ hardly/ no one 
      I wonder if I
  need fill out the form.
      This is the only form
  you need fill out.
  ·        

  Needn 't + have + P2 : Lẽ ra không cần phải 
     
  You needn't have come so early - only waste your time.
  ·        

  Needn't = không cần phải; trong khi mustn't = không được phép. 
      You needn’t apply for a visa to visit France if you hold a EU passport, but if you are not an EU citizen, you mustn’t unless you have a visa. 

  2. Dare (dám): 

  2.1 Dùng như một nội động từ: Không dùng ở thể khẳng định, chỉ dùng ở thể nghi vấn và phủ định. 
          Did they dare (to) do such a thing? = Dared they do such a thing? (Họ dám làm như vậy sao?)
          He didn't
  dare (to) say anything = He dared not say anything. (Anh ta không dám nói gì.)
  ·        

  Dare không được dùng ở thể khẳng định ngoại trừ thành ngữ I dare say/ I daresay với 2 nghĩa sau: 
      Tôi cho rằng: I dare say there is a restaurant at the end of the train.
      Tôi thừa nhận là: I
  daresay you are right.
  ·        

  How dare/ dared + S + Verb in simple form: Sao ... dám (tỏ sự giận giữ) 
      How
  dared you open my letter: Sao mày dám mở thư của tao.
   

  2.2 Dùng như một ngoại động từ:Mang nghĩa “thách thức”:

  Dare sb to do smt = Thách ai làm gì
          They dare the boy to swim across the river in such a cold weather.
          I
  dare you to touch my toes = Tao thách mày dám động đến một sợi lông của tao.
   

  3. Cách sử dụng to be trong một số trường hợp ·        

  To be of + noun = to have: có (dùng để chỉ tính chất hoặc tình cảm) 
  Mary is of a gentle nature = Mary có một bản chất tử tế.
  ·        

  To be of + noun: Nhấn mạnh cho danh từ đứng đằng sau 
  The newly-opened restaurant is of (ở ngay) the Leceister Square.·        

  To be + to + verb: là dạng cấu tạo đặc biệt, sử dụng trong trường hợp: 
  - Để truyền đạt các mệnh lệnh hoặc các chỉ dẫn từ ngôi thứ nhất qua ngôi thứ hai đến ngôi thứ ba.
          No one is to leave this building without the permission of the police.
  - Dùng với mệnh đề if khi mệnh đề chính diễn đạt một câu điều kiện: Một điều phải xảy ra trước nếu muốn một điều khác xảy ra. (Nếu muốn... thì phải..)
          If we are to get there by lunch time we had better hurry.
          Something must be d
  one quickly if the endangered birds are to be saved.
          He knew he would have to work hard if he was to pass his exam
  - Được dùng để thông báo những yêu cầu xin chỉ dẫn:
          He asked the air traffic control where he was to land.
  - Được dùng khá phổ biến để truyền đạt một dự định, một sự sắp đặt, đặc biệt khi nó là chính thức.
          She is to get married next month.
          The expedition is to start in a week.
          We are to get a ten percent wage rise in June.
  - Cấu trúc này thông dụng trên báo chí, khi là tựa đề báo thì to be được bỏ đi.
          The Primer Minister (is) to make a statement tomorrow.
  ·        

  were + S + to + verb = if + S + were + to + verb = thế nếu (một giả thuyết) 
          Were I to tell you that he passed his exams, would you believe me.
  ·        

  was/ were + to + verb: Để diễn đạt ý tưởng về một số mệnh đã định sẵn 
          They said goodbye without knowing that they were never to meet again.
          Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to be died (have been destined to die) in office.
  ·        

  to be about to + verb = near future (sắp sửa) 
          They are about to leave.
  ·        

  Be + adj ... (mở đầu cho một ngữ) = tỏ ra... 
          Be careless in a national park where there are bears around and the result are likely to be tragical indeed.
  ·        

  Be + subject + noun/ noun phrase/ adjective = cho dù là ... 
          Societies have found various methods to support and train their artists, be it the Renaissance system of royal support of the sculptors and painters of the period or the Japanese tradition of passing artistic knowledge from father to son. (Ở các xã hội đều tìm thấy một số phương pháp hỗ trợ và đào tạo các nghệ sỹ, cho dù là hệ thống hỗ trợ các nhà điêu khắc và hoạ sỹ của các hoàng gia thời kỳ Phục hưng hay phương pháp truyền thụ hiểu biết nghệ thuật từ cha sang con theo truyền thống Nhật Bản)
          To have technique is to possess the physical expertise to perform whatever steps a given work may contain, be they simple or complex. (Có được kỹ thuật là sẽ có được sự điêu luyện để thực hiện bất kỳ thao tác nào mà một công việc đòi hỏi, cho dù là chúng đơn giản hay phức tạp)
   

  4. Cách sử dụng to get trong một số trường hợp: 

  4.1. To get + P2get washed/ dressed/ prepared/ lost/ drowned/ engaged/ married/ divorced.
  Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy một việc gì hoặc tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải.
         
  You will have 5 minutes to get dressed.(Em có 5 phút để mặc quần áo)
          He got lost in old Market Street yesterday. (tình huống bị lạc đường)
  Tuyệt nhiên không được lẫn trường hợp này với dạng bị động.
   

  4.2. Get + V-ing = Start + V-ing: Bắt đầu làm gì       

  We'd better get moving, it's late. 

  4.3. Get sb/smt +V-ing: Làm cho ai/ cái gì bắt đầu.

  Please get him talking about the main task. (Làm ơn bảo anh ta hãy bắt đầu đi vào vấn đề chính) 
  When we get the heater running, the whole car will start to warm up. (Khi chúng ta cho máy sưởi bắt đầu chạy..)
   

  4.4. Get + to + verb- Tìm được cách. 
          We could get to enter the stadium without tickets.(Chúng tôi đã tìm được cách lọt vào...)
  - Có cơ may 
          When do I get to have a promotion? (Khi nào tôi có cơ may được tăng lương đây?)
  - Được phép 
          At last we got to meet the general director. (Cuối cùng thì rồi chúng tôi cũng được phép gặp tổng đạo diễn)
   

  4.5. Get + to + Verb (về hành động) = Come + to + Verb (về nhận thức) = Gradually = dần dần

  We will get to speak English more easily as time goes by.
  He comes to understand that learning English is not much difficult


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Kim Tường @ 20:49 01/07/2009
  Số lượt xem: 2305
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến